Thời gian đi học trở lại sau nghỉ dịch của Hệ thống APC

Như vậy, sau hơn 100 ngày nghỉ phòng chống dịch, APC đã sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương đón các em học sinh quay trở lại với mái trường. APC Hồ Chí Minh từ ngày: 11/5/2020 APC Gia Lai từ ngày: 04/5/2020
APC Bảo Lộc từ ngày: 04/5/2020 Toàn hệ thống đã tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu về vệ sinh cơ sở vật chất, giãn cách giữa học sinh để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho học sinh, giáo viên, nhân viên, trách nhiệm cao với sức khỏe cộng đồng 💟THƯƠNG THƯƠNG APC Dù khoảng cách có xa, nhưng APC vẫn luôn kết nối và ngập tràn tình yêu thương trong mùa dịch