Tuyển dụng

GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC TẠI ASIA PACIFIC COLLEGE

Được quan tâm và đầu tư bởi Công ty Đầu tư và Phát triển Nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương.

Tư tưởng giáo dục và chương trình giáo dục tiên tiến, theo sát thay đổi của Bộ Giáo dục Việt Nam và nội dung đào tạo Quốc tế.

Môi trường làm việc văn minh, trẻ trung, năng động.

Trang thiết bị hiện đại đầy đủ, cơ sở vật chất chất lượng

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt.

Được rèn luyện nâng cao kỹ năng bản thân, đời sống tinh thần phong phú.

Được công tác tại các cơ sở của APC

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Giáo viên Khoa học Xã hội; Giáo viên Khoa học Tự nhiên; Giáo viên Tiếng Anh; Giáo viên Tiểu học;  Giáo viên Nghệ thuật và Thể Chất; Các vị trí Quản lý; Các vị trí Hành chính – Nhân sự; Các vị trí khác.

Link đăng ký